Faşizm üzərində qələbə Bitlz qrupu yarandı Bəhram Gur - 1959-cu ildə Bakıda tuncdan tökülmüş ilk abidə Kosmosa ilk insan uçuşu Metronun tikintisinə başlanıldı "Gün keçdi" filmi, Azərbaycanfilm-1971

 

Olimpiada- 80

 
'

 

Gənclər və tələbələr festivalı


Ana Səhifə


Keçmişə səyahət

  Yeniliklər     Musiqi     Kino     Tanınmışlar     Forum  
BİZİM MUSİQİ

Murtuza Məmmədov (Bülbül)

Ətraflı...
BİZİM KİNO

Sevimli Mahnı Azərbaycanfilm-1955

Ətraflı...
BƏSTƏKARLAR

Üzeyir Hacıbəyov
Koroğlu operası

Ətraflı...
AKTYORLAR

Ələsgər Ələkbərov Böyük Dayaq

Ətraflı...
TANINMIŞLAR

Səməd Vurğun
Ovçu insaf elə...

Ətraflı...
REJİSSORLAR

Səməd Mərdanov Kəndlilər filmi

Ətraflı...bizimlə əlaqə


Email adresiniz

Adınız


 

TANINMIŞLAR

   Hüseyn Ərəblinski

 Azərbaycanın opera artisti (lirik tenor). Azərb.SSR əməkdar incəsənət xadimi (1943). Kiçik yaşlarından teatr həvəskarları dərnəklərində və xalq mərasim tamaşalarında iştirak etmişdir. Səhnə fəaliyyətinə 1910 ildə "Nicat" xeyriyyə cəmiyyətinin teatr truppasında başlamışdır. Azərbaycanda qadın artistlərin olmaması üzündən inqilabdan əvvəlki Azərbaycan opera və musiqili komediyalarında, əsasən, qadın rollarını ifa etmişdir. Rolları: Leyli, Əsli, Gülnaz, Gülçöhrə ("Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan", Ü.Hacıbəyov), Şahsənəm ("Aşıq Qərib", Z.Hacıbəyov) və s. Dram tamaşalarında da çıxış etmişdir. Ağdamski 1921-ci ildən pedaqoji fəaliyyet göstərmişdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


xatırlayırsınızmı?

60-cı illərin Bakısı...
Hər səhər yuyulan küçələr, harasa tələsən xoş simalı insanlar... Küçələrdə olan reproduktorlardan səslənən həzin musiqi sədaları... Şəhərin mərkəzində tramvay, troleybuslar...

© AzeriArt.Net Team

Copyright © 1998-2006 Sabuhi Novruzov
All Rights Reserved
E-mail: webmaster@azeriart.net