Avropa standartlar?na uy?un təchiz olunmu? Di? Klinikas?


Bizim Klinikada sizə ən son Avropa standartlar?na uy?un olaraq di?lərin a?r?s?z ?əkilməsi, m?alicəsi, bərpas?, a?ard?lmas? və s. kimi xidmətlər g?stəriləcəkdir.


 

Əlavə məlumat ???n:

Tel: 418 99 54

       (050) 310 80 03