Uzaq Sahillərdə

  


    "Uzaq Sahillərdə" filmi Azərbaycan xalq?n?n mərd o?lu, əfsanəvi qəhrəman Mehdi H?seynzadənin qəhrəmanl???ndan bəhs edir. B?y?k Vətən m?haribəsi Mehdini tələbə skamyas?nda qar??lay?r. B?t?n sovet xalq? Vətəni qorumaq ???n aya?a qalx?r. Mehdi də cəbhəyə yola d???r. Stalinqrad d?y??lərində a??r yaralanan 24-ya?l? leytenant H?seynzadə fa?istlərə əsir d???r. Birinci imkanada o əsirlikdən qa??b, hərbi əsirlər qruppas? ilə italiya-y?qoslav partizan korpusuna qo?ulur. Burada, vətəndən ayr? Adriatik dənizinin sahilində Mehdi "Mixaylo" ad?yla misilsiz qəhrəmanl?qlar g?stərir. Mixaylo ?z yolda?? Veselin və Anjelika ilə fəaliyyət g?stərir. Tezliklə qorxmaz kə?viyyat??n?n ad? ?taliya və Yuqoslaviyada məh?urla??r. Hitler?ilər partizan hərəkat?n? yox etmək ???n hər vasitəyə əl at?rlar. Onlar Mixaylonun ba??n?n qiymətini art?r?rlar. Təqiblərdən gizlənən zaman, Mehdi Vitovl kəndinə s?g?n?r. Hitler?ilər kəndi m?hasirəyə al?b əhalini meydana qovub "Mixaylonu" vermələrini tələb edir, kəndi yand?r?b və əhalini g?llələməklə hədələyirlər. Xalq?n q?r?lmas?n? istəməyən "Mixaylo" irəli ??x?r və d?y??də qəhrəmancas?na həlak olur.


Azərbaycanfilm 1958

Ssenari m?əllifləri - ?.Qas?mov, H.Seyidbəyli
Qurulu??u rejissor - T.Tag?zadə
Rəssamlar - D.Əzimov, K.Nəcəfzadə
Bəstəkar - Q.Qarayev
Səs operatoru - A.Kərimov
Rejissor - R.?abanov
Mahn?lar?n mətni - E.Dolmatovski

- Geri

ROLLARDA:

Mixaylo - N.?a??qo?lu
Veselin - Y.Boqolyubov
Anjelika - A.Elikova
Ferrero - Ə.Ələkbərov
Karranti - L.Bordukov
Mazelli - A.Fait
Rosselini - A.?sgənədərov

?ults - Q.Spiqel