Ulduz

  

 


 "Ulduz" filmi- Süleyman Ələsgərovun eyniadlı operettasının motivləri üzrə musiqili komediya.

 


 

Azərbaycanfilm 1964

Ssenari m?əllifləri - H.Nəcəfov, A.Quliyev 

Qurulu??u rejissor - A.Quliyev

Operator - Y.Foqelman

Rəssam - K.Nəcəfzadə 

Bəstəkar - S.Ələsgərov 

 

 

 

ROLLARDA:

Ulduz - T.R?stəmova

Bəxtiyar - Hac? Murad

Məmməd - L.Abdullayev

Z?leyxa - N.Zeynalova 

Nazilə - M.A?azadə 

G?l?msərov - B.Səfəro?lu 

M?hs?n - H.Ba??rov

?ubay - S.Aslanov

 

- Geri