Rauf Hac?yev

 


   Azərbaycan  bəstəkar?.Konservatoriyan? bitirmi?dir (1953). Uzun m?ddət filarmoniyan?n direktoru, mədəniyyət naziri, bəstəkarlar ittifaq?n?n katibi i?ləmi?dir. Onun Romeo qon?umdur, Kuba-məhəbbətim mənim, Qafqazl? qarda?q?z?, Ana mən evlənirəm və s. operettalar? geni? ??hrət qazanm??d?r. Vokal yarad?c?l??? x?susilə lirik, vətənpərvər ruhlu mahn?lar? Azərbaycan mahn?s?n?n inki?af?nda əhəmiyyətli rol oynam??d?r. M?xtəlif ordenlərlə təltif edilmi?dir. 


 

 

 

 

 

 

 

- Geri