Qara Qarayev

 


   Azərbaycan bəstəkar?, pedaqoq və ictimai xadim. SSR? xalq artisti (1959). Sosialist Əməyi Qəhrəman?(1978). SSR? D?vlət M?kafat? Laureat? (1946-48) M.F.Axundov ad?na respublika m?kafat? laureat? (1965). Lenin M?kafat? laureat? (1967). Vətən operas? (1945, C.Hac?yevlə birgə) Yeddi g?zəl (1952) ?ld?r?ml? yollarda (1958) Zaman?n bayraqdar? (1959) kantantas?n? yazm??d?r. Qarayev Azərbaycan kinofilmlərinə (Xəzər neft?iləri haqq?nda dastan (1953), Tarixin ibrət dərsi (1957), Uzaq sahillərdə (1958), Mateo Falkone (1961), Qoyya (1971, F.Qarayevle)) musiqi bəstələmi?dir. Qarayevin musiqi dili sahəsində yeniliklər Azərbaycan musiqisinin inki?af?nda m?h?m rol oynam??d?r. 2 Lenin, Oktyabr ?nqilabi, Q?rm?z? Əmək Bayrag? ordenləri ilə təltif olunub. SSR? Ali Sovetinin (5-9 cu ?ag?r??) deputat? olmu?dur.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Geri