G?r??

  

 


 "G?r??" filmi- Azərbaycan və ?zbək pamb?q??lar?n?n əmək yar???ndan bəhs edir. Bu yar??ma iki gənc əmək?inin tan??l???na və sevgisinə səbəb olur. Film Azərbaycana gələn ?zbək pamb?q??s? Lala və Kamilin sevgisində bəhs edir.

 


 

Azərbaycanfilm 1955

Ssenari m?əllifləri - Ə.Qulubəyov, N.Pozina 

Qurulu??u rejissor - T.Ta??zadə

Operator - T.Axundov, C.Məmmədov

Rəssamlar - C.Əzimov, E.Rzaquliyev 

Bəstəkar - T.Quliyev 

 

 

 

ROLLARDA:

Kamil - A.Mirzəquliyev

Lala - N.Ataullayeva

Bilqeyis - L.Bədirbəyli

Musa - H.Salayev 

M?nəvvər - M.Kələntərli 

??xəli - Ə.A?ayev 

Əb?lfəz - A.Cavadov

??vkət - B.?əkinskaya

 

- Geri