Fikrət əmirov

 


 

  Azərbaycan bəstəkar?. SSR? xalq artisti (1965),SSRI D?vlət M?kafat? laureat? (1949),Azərb.SSR D?vlət m?kafat? laureat? (1974), respublika Lenin komsomolu m?kafat? laureat? (1967) “?rək ?alarlar”(1944), “G?z?n ayd?n”(1946), “Sevil”(1953), “Azərbaycan suitas?”(1950), “Azərbaycan kapri??osu”(1961), “Azərbaycan qravurləri”(1977) ,“Ulduz”, “G?lərəm g?lsən”, “Azərbaycan elləri”, “Mən səni araram”, “Reyhan”, “G?l?r ellər” və s. romans və mahn?lar?n m?əllifidir. “Səhər”, “B?y?k dayaq”, “Mən ki g?zəl deyildim” və s. kinofilmlərinə musiqi bəstələmi?dir. “Min bir gecə”(1979) baletini yazm??d?r. Lenin ordeni, 2 Q?rm?z? Əmək Bayra?? ordeni ilə təltif edilmi?dir.


 

 

 

 

 

- Geri