Bəxtiyar

  

 


 "Bəxtiyar" filmi-g?zəl səsə malik olan gəncin həyat?ndan bəhs edir. Hələ u?aq ikən, Bəxtiyar konservatoriyan?n professorunun diqqətini cəlb edir. Qəflətən Bəxtiyar?n yolunda klubun direktoru A?abala peyda olur. A?abala incəsənətdən uzaq insan olub, Bəxtiyar?n c?x??lar?ndan qazanmaq istəyir. A?abala Bəxtiyar ???n konsertlər tə?kil edir, onu asan yola ?əkir. Pul dal?nca d??ən A?abala ?oxlu konsertlər d?zəldir və Bəxtiyar?n səsi q?r?l?r. Dostlar? Bəxtiyara k?mək edib onu do?ru yola ?əkirlər və Sa?a ilə bar??d?rma?a k?mək edirlər.


 

Azərbaycanfilm 1955

Ssenari m?əllifləri - B.Laskin, N.Rojkov 

Qurulu??u rejissor - L.Səfərov 

Operator - A.Nərimanbəyov 

Rəssamlar - C.Əzimov, E.Rzaquliyev 

Bəstəkar - T.Quliyev 

Səs operatoru - A.Kərimov 

Rejissorlar - ?.Əfəndiyev, A.Ibrahimov 

Mahn?larin mətni - R.Rza, N.Dorizo, Ə.Əlibəyli

ROLLARDA:

Bəxtiyar - R.Behbudov

Sa?a - T.Cernova

Yusif - F.Mustafayev

A?abala - A.Gəraybəyli 

Professor - M.?eyxzamanov 

?smay?lov - ?.Əfəndiyev 

Zəhra - S.Hac?yeva 

G?lzar - M.Kələntərli

Rza - A.Cavadov

- Geri