Ar??n Mal Alan

   


   "Ar??n mal alan" filmi-b?y?k Azərbaycan bəstəkar? və dramaturqu ?zeyir Hac?bəyovun məh?ur musiqili komediyas?n?n əsas?nda ekranla?d?r?lm??d?r. Gənc tacir Əsgər evlənmək qərar?na gəlir. O gəlini ?z? se?mək istəyir. Lakin o vaxt?n qanunu bəyə gəlini toya qədər g?rməyə icazə vermir. Dostu Suleyman?n məsləhəti ilə, Əsgər ar??nmal?? paltar? geyinib evdən-evə gəzir və par?alar sat?r. Əsgərin g?zəl səsi olur və bu da qizlar?n diqqətini cəlb edir. Ax?r ki, Sultanbəyin evində o, g?zəl G?l??hrəni g?r?r və ona a?iq olur. Əsgər ?z xalas? ilə G?l??hrənin el?iliyinə Sultanbəyin evinə gedir. Sultanbəy Əsgəri evdən qovur. Əsgər ?z dostu S?leyman? el?iliyə yollay?r. Sultanbəy q?z?na onu varl? tacirə vermək qərarini deyir. Əsgər G?l??hrəni qa??rd?r. Sonra hər ?ey məlum olur; ar??nmal?? ba?qas? yox həmin varl? tacirdir. B?y?k sevinclə eyni anda 4 toy; Əsgərin G?l??hrə ilə, S?leyman?n Asya ilə, Vəlinin Telli ilə və Sultanbəyin Cahan xala ilə ke?irilir.

 


Azərbaycanfilm 1945

Ssenari muəllifi - S.Rəhman
Qurulu??u rejissorlar - R.Təhmasib, N.Lescenko
Operatorlar - A.Ataki?iyev, M.Dada?ov
Bəstəkar - ?.Hac?bəyov
Rəssam - Y.Svets


- Geri

ROLLARDA:
Əsgər - R.Behbudov
G???hrə - L.Bədirbəyli
S?leyman - ?.Əfəndiyev
Sultanbəy - A.H?seynzadə
Vəli - L.Abdullayev
Cahan - M.Kələntərli